• Komunikat pogodowy. Polska zachodnia w opadach i burzach.

  ZAKRES CZASOWY OBOWIĄZYWANIA - 15.07.2020r - 11:00 CEST - 15.07.2020r - 23:00 CEST
  08379ab0-7ff1-48b5-b1f9-72ff437c28c3-image.png

  OBSZARY OBJĘTE KOMUNIKATEM -

  Przede wszystkim Polska zachodnia włączając Wielkopolskę. Jeśli chodzi o resztę kraju, komunikat obejmuje jedynie możliwość wystąpienia lokalnych, marginalnych opadów deszczu z równie marginalną szansą na wyładowania (Co nie oznacza, że nie wystąpią).

  SYTUACJA BARYCZNA -

  Powoli i sukcesywnie niż znad południowej części kraju ustępuje. Jego miejsce od zachodu zajmie lekko pofalowany front atmosferyczny, na którym istnieje realna szansa pojawienia się ośrodka niskiego ciśnienia, który również będzie miał wpływ na rozwój konwekcji. Dodatkowo na zachodzie istnieje realna szansa na pojawienie się stref zbieżności w dolnej troposferze. To także wpływa na rozwój konwekcji.

  OPIS -

  To jest ta chwila kiedy zastanawiasz się i musisz podjąć decyzję - Komunikat?, a może Ostrzeżenie?. Mało brakowało, a pojawiłoby się ostrzeżenie szczególnie dla Polski zachodniej i północno-zachodniej. Do naszego kraju zbliża się lekko pofalowany front atmosferyczny. Wiecie doskonale, że nawet mało-aktywny front z tendencją do falowania, może zaskoczyć. Tak może być i tym razem, tym bardziej, że po południu na zachodzie można spodziewać się stref zbieżności wiatru.

  Największe szanse na opady i burze mają mieszkańcy województw zachodnich wliczając także Wielkopolskę.
  Burze będą miały charakter jedno lub wielokomórkowy. Jest nawet szansa na pojawienie się pojedynczego/podwójnego przypadku burzy superkomórkowej (północny zachód/zachód). Z uwagi na nieco większy (właśnie w północno zachodniej) uskok wiatru wraz z obniżonym poziomem kondensacji z uniesienia (LCL) nie jest wykluczone pojawienie się lejka kondensacyjnego. Z uwagi na możliwość wytworzenia się burzy superkomórkowej, nad regionami gdzie ewentualnie się pojawi należy spodziewać się opadów gradu o marginalnej średnicy. Z uwagi na podwyższone wartości wodności troposfery istnieje niewielkie ryzyko powstania podtopień (w strefach zagrożonych burzami) Wiatr podczas burz nie powinien przekroczyć 70-75 km/h.

  Reszta kraju w wysypie punktowej konwekcji. Bardzo lokalnie do godziny 20-22 będzie padać, lokalnie mocniej, ale bez kataklizmu. Opady będą rozproszone i nie będą łączyć się w większe, groźniejsze struktury.

  Wieczorem i nocą burze zanikną, ale strefa opadów deszczu będzie przesuwała się w kierunku wschodnim i do rana powinna osiągnąć już województwa centralne kierując się dalej w kierunku województw wschodnich.

  #komunikat #Polska #Poland #patronite #maps #weather #prognoza #pogoda #forecast

  posted in Articles
 • RE: "no data" on weather radar image for eastern Masschusetts

  @jfreidin @sweedishfish @reptiletim We are sorry for the data outage. It is fixed now. All US radars should be restored in few minutes.

  posted in Your Feedback and Suggestions
 • RE: Is Windy down?

  @MysticWay @rogerdunning We are sorry for the data outage. It is fixed now. All US radars should be restored in few minutes.

  posted in Fixed BUGs
 • RE: No Data showing for weather radar

  @reptiletim @CheshireCatco @hhgttg We are sorry for the data outage. It is fixed now. All US radars should be restored in few minutes.

  posted in Bug Reports
 • Instabilità in aumento sull'Italia, tornano i temporali al Sud

  La seconda parte di questa settimana sarà piuttosto instabile a causa di infiltrazioni di correnti fresche dall'Atlantico che porteranno alla formazione di cumulonembi e i successivi temporali. I fenomeni saranno però concentrati solo su alcune zone della Penisola e in particolare al Centro, Sud e Isole maggiori.

  photo by: windy.com; desc: piogge e temporali; licence cc

  Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

  Mercoledì 15

  Al mattino ampie schiarite al Sud e Isole, nubi sparse al Centro-Nord con locali piogge sulle Alpi centrali. Nel pomeriggio possibili temporali su Alpi, parte della pianura padana occidentale e zone interne del Centro.

  Photo by: windy.com; desc: previsioni; licence cc

  Nubi in aumento anche al Sud e sulle Isole con locali e brevi temporali nelle zone interne e nel nord della Puglia. Temperature massime senza grandi variazioni, in lieve aumento sul settore regioni adriatico, e tra Calabria e Sicilia. Valori vicini alle medie stagionali, in qualche caso anche al di sotto. Venti di Maestrale in rinforzo dal pomeriggio in Sardegna. Venti per lo più deboli, altrove. Mari calmi o poco mossi, fatta eccezione per il Mare di Sardegna tendente al mosso.

  Giovedì 16

  L’instabilità farà sentire i suoi effetti al Centro-Nord con rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane su Alpi centro-orientali, vicine pianure del Nord-Est, Appennino ligure ed emiliano, Romagna, Marche e gran parte delle zone interne del Centro, con possibili sconfinamenti sulle coste laziali.

  Più soleggiato al Sud e nelle Isole, ma con nubi in aumento nelle zone appenniniche e sui monti della Sicilia orientale. Schiarite anche in pianura al Nord-Ovest e sulle coste toscane. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi in generale al di sotto dei 30 gradi in gran parte del Centro-Nord e con un caldo quindi sopportabile in tutta l’Italia. Giornata ventilata sul versante ligure e sul medio Tirreno, venti di Maestrale anche di moderata intensità anche sulla Sardegna.

  Giuliano Merlo

  Da Palermo, Italia. Seguimi su Instagram, Facebook e Twitter

  • Riproduzione riservata
  posted in Articles
 • RE: Is Windy down?

  Hello @rogerdunning, thank you for bringing this to our attention, we will investigate what happened :)

  posted in Fixed BUGs
 • RE: Setting the default view.

  @Yves70 we are hearing your suggestions and taking them into account for the future features :)

  posted in Your Feedback and Suggestions
 • RE: How to setup an alert for *no rain* ?

  @samik83 Hello, there are no news yet, but it is definitely on our to-do list for a right timing.

  posted in General Discussion
 • RE: Zoom functie in Windy Maps

  @Alsoft Hi, Windy Maps is app only, it cannot be viewed in a browser, therefore you do not need a mouse.

  posted in Your feedback and Suggestions
 • RE: Brak szlaku, teren prywatny, trzeba iść szlakiem rowerowym

  @r_gwizdek Hello, we are aware of these locations around the world. However, this problem should be addressed to Open Street Map, since we use their maps and have no control over them.

  You can read more on this topic here:
  https://community.windy.com/topic/5564/disputed-territories-on-windy
  https://community.windy.com/topic/4649/how-to-correct-errors-in-the-base-maps

  posted in Bugs reports