Błąd w odznaczeniu fragmentu trasy rowerowej Katowice Glinka.


  • Na mapie w miejscowości Przybędza w gminie Węgierska Górka od skrzyżowania z S1 zaznaczona jest trasa w dół do Soły nieistniejącą drogą/ścieżką równoległą do ulicy Niepodległości, następnie prowadzi przez nieistniejący most i dalej nieistniejącą ścieżką wzdłuż prawego Soły w kierunku W. Górki. W rzeczywistości od ww. miejsca jechać trzeba ulicą Niepodległości Polski przez most, następnie ulicą Jana Pawła II aż do ul. Granicznej. Dopiero przed mostem na ul. Granicznej, wzdłuż prawego brzegu Soły zaczyna się ścieżka rowerowa tak jak zaznaczone jest na mapie.
    Miłych wojaży

  • Administrator

    @holand69
    Hello, is there any problem with the bike routes on the map?

Windyty, S.E. - all rights reserved. Powered by excellent NodeBB
NodeBB & contributors, OSM & contributors, HERE maps
Terms and Conditions     Privacy Policy