• | Premium

  photo: Windy.com; licence: cc

  ZAKRES CZASOWY OBOWIĄZYWANIA - 26.06.2020r - 11:00 CEST - 27.06.2020r - 02:00 CEST

  OBSZARY OBJĘTE OSTRZEŻENIEM

  • Obszary zaznaczone kolorem ŻÓŁTYM z uwagi na możliwość wystąpienia intensywnych/nawalnych opadów deszczu oraz gradu o średnicy do 3-4 cm. Istnieje także prawdopodobieństwo wystąpienia silnego porywu wiatru 90-110 km/h

  • Obszary zaznaczone kolorem ZIELONYM z uwagi na możliwość wystąpienia umiarkowanych/intensywnych opadów deszczu oraz gradu o marginalnej średnicy. Możliwe także porywy wiatru do 70 km/h.

  SYTUACJA BARYCZNA

  Znajdujemy się obecnie pomiędzy wyżem znad Białorusi a niżem górnym znad Czech. Widoczna jest także płytka zatoka niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym przy szybszym przepływie powietrza w środkowej troposferze. Pomiędzy owym niżem a wyżem do naszego kraju będzie płynąć bogata w wilgoć niestabilna masa powietrza z południa Europy.

  SPODZIEWANE ZJAWISKA

  • INTENSYWNE/NAWALNE OPADY DESZCZU
  • OPADY GRADU O ŚREDNICY DO 4 CM
  • BURZE JEDNO/WIELOKOMÓRKOWE
  • BURZE SUPERKOMÓRKOWE
  • SILNE PORYWY WIATRU LOKALNIE OSIĄGAJĄCE 70-110
   KM/H.
  • NIEWYKLUCZONE TRĄBY POWIETRZNE

  OPIS ZAGROŻENIA

  Zgodnie z wcześniejszą analizą dzisiejszy dzień będzie dynamiczny. Po raz kolejny zaznaczy się adwekcja (napływ) powietrza wilgotnego i niestabilnego. Jeśli dołożymy do tego płytką zatokę niskiego ciśnienia i niż górny (widoczny na mapach wysokości 500 hPa), to może się okazać, że będzie to jeden z poważniejszych incydentów burzowych. Wartości energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie (CAPE) kształtować się będą w zakresie 500 - 2100 J/kg przy LI (wskaźnik niestabilności) nawet do -7.

  Burze będą rozwijać się dość szybko (około południa) na południu Polski, wędrując na północ kraju. Prawdopodobnie dojdzie to powstania rozległej linii burz z wbudowaną linią wiatru.

  Niestety istnieje ryzyko wystąpienia nagłego i silnego porywu wiatrowego na czole owej linii. Prędkość porywu może sięgnąć 110 km/h. Jest to wysoka wartość i wcale nie musi się sprawdzić, jednak widać szanse na taki scenariusz, więc warto o tym wspomnieć.

  Niestety znów prognozowana wodność troposfery wahać się będzie pomiędzy 36 a 42 mm, co spowoduje wystąpienie opadów nawalnych, które mogą powodować podtopienia i zalania. Burze będą generować sporo wyładowań atmosferycznych, co przełoży się na zwiększenie ryzyka porażeń i pożarów.

  W burzach superkomórkowych istnieje niewielkie ryzyko powstania trąb powietrznych oraz gradu o średnicy do 4 cm. Nie jest wykluczone, że jeśli warunki pozwolą, gradziny mogą mieć jeszcze większą średnicę.

  Jak widać, będziemy mieli dziś poważny incydent pogodowy. Wszystko zadzieje się nagle i dosłownie piorunująco. Czy strefa burz przyniesie szkody materialne? Jest to niestety bardzo prawdopodobne.

  Zalecam dziś absolutną ostrożność, rozwagę i obserwację nieba jak i dostępnych w internecie dostępnych obrazów radarowych i teledetekcyjnych.

  Jarosław Turała

  „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Śledź mnie na Facebooku lub Twitterze.

Windyty, S.E. - all rights reserved. Powered by excellent NodeBB
NodeBB & contributors, OSM & contributors, HERE maps
Terms and Conditions     Privacy Policy