Paragliding Oostduinkerke  • Beste,

    De paraglidingsite Oostduinkerke is momenteel verboden. Dit omdat de CTR van basis Koksijde altijd actief is voor de rescue Heli.
    Met vriendelijke groeten,

    Rudi

    NB: super app die jullie maken!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Windy Community was lost, please wait while we try to reconnect.