Zoek functie plaatsen  • Als ik bij locatie zoeken, zie ik daaronder de eerder opgezochte plaatsen. Deze wil ik verwijderen. Hoe doe ik dat


Log in to reply
 

Looks like your connection to Windy Community was lost, please wait while we try to reconnect.