approximation !!!  • Proč nejde v nastavení upravit přiblížení mapy - nikoho nezajímá místo těsně okolo bydliště ! Podstatné závěry mohu vyvodit jen pokud vidím tlaky a proudění nad celou evropou ! - než to lupou přiblížím trvá to minuty, pokud by stránky rovnou načítaly nastavené přiblížení ulevilo by se i vašemu serveru - Jinak jste no.1 . Díky.  • Why not adjust the map approximation - no one cares about the place just around the place! Essential conclusions can be drawn only when I see pressure and flow across the whole of Europe! - it takes minutes for this magnifying glass to get even if the page reads the set zooming will make it easier for your server - Otherwise you are no.1. Thanks.


Log in to reply
 

Windyty, S.E. - all rights reserved. Powered by excellent NodeBB
NodeBB & contributors, OSM & contributors, HERE maps
Terms and Conditions     Privacy Policy