• Srdečně zdravím,
  jsem padesátník bez rodiny a dětí a proto jsem se rozhodl
  vzdát se majetku a začít žít na námořní plachetnici.
  Generálně opravuji ocelovou profesionálně dělanou loď Koopmans.
  Rád bych měl lodičku v národních barvách.
  Jsem velice nadšený z vašeho programu a z toho že jste se na dlouho postarali o naší národní nesmrtelnost, svoji genialitou a precizní prací.
  Se vší skromností bych vás rád požádal o spolupráci.
  Hrdě bych se plavil s dvanácti metrovým vašim logem*

Windyty, S.E. - all rights reserved. Powered by excellent NodeBB
NodeBB & contributors, OSM & contributors, HERE maps
Terms and Conditions     Privacy Policy