Ζητάει η εφαρμογή συνέχεια επανεκκίνηση • Σταματά να λειτουργεί η εφαρμογή σχεδόν πάντα και ζητάει επανεκκίνηση η διακοπή


 • Moderator

  @andgeo
  Θα βοηθούσε αφάνταστα αν μας παρείχατε επιπλέον πληροφορίες για το πρόβλημα.
  Σε τί συσκευή? σε τί λειτουργικό σύστημα?
  Μήπως μπορείτε να μας στείλετε ένα screenshot ?
  Είστε σίγουρος ότι χρήσιμοποιείτε το Windy και όχι το Ρώσικο "Windy app" ή κάτι παρόμοιο? • Μοντέλο: Sony E5823

  Έκδοση Android: 7.1.1 • console
  Last errors occured inside Windy app. If present, these can help us to identify the issue and fix it quickly. Please note, that some issues do not cause any problems and some issues are not fixable.

  [ Restart the app ]

  [ Delete error messages ]
  Error no: 1
  {
  "ts": "2018-06-27T15:45:18.180Z",
  "runningMs": 2930,
  "type": "network",
  "module": "http",
  "msg": "undefined/patch/2018-06-19-picture-of-radar-team/el.json (network err)",
  "url": "file:///android_asset/www/index.html#/?2018-06-27-15,37.967,23.717,5,i:pressure",
  "ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; E5823 Build/32.4.A.1.54; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36",
  "ver": "14.17.1",
  "target": "mobile",
  "statusCode": 0,
  "latestBcast": "store: lastModified (778ms. ago)
  render: toggleSeaMask (349ms. ago)
  render: rendered tileLayer (349ms. ago)
  bcast: pluginOpened patch (344ms. ago)
  bcast: noConnection http (8ms. ago)
  ",
  "sessionName": "gr-37967-23717-379667-88",
  "sessionCounter": 283,
  "lang": "el",
  "retina": true,
  "size": "360x640",
  "glParticles": false,
  "platform": "android",
  "browser": "Chrome",
  "bVer": "67.0",
  "os": "Android",
  "osVer": "7.1.1",
  "device": "mobile",
  "browserStr": "Chrome 67",
  "osStr": "Android 7.1.1",
  "errorID": "undefinedpatch2018-06-19-picture-of-radar-teameljson-ne"
  }
  Error no: 2
  {
  "ts": "2018-06-27T15:45:28.746Z",
  "runningMs": 13496,
  "type": "error",
  "msg": "Uncaught TypeError: Cannot read property 'style' of null: Cannot read property 'style' of null",
  "line": 74,
  "col": 492,
  "url": "file:///android_asset/www/index.html#/layers?nems,2018-06-27-15,37.967,23.717,5,i:pressure",
  "script": "mobile.js",
  "ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; E5823 Build/32.4.A.1.54; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36",
  "ver": "14.17.1",
  "target": "mobile",
  "stack": "TypeError: Cannot read property 'style' of null
  at file:///android_asset/www/v14.17.1/mobile.js:74:492",
  "scriptLine": "mobilejs-74",
  "latestBcast": "bcast: maps-paramsChanged (711ms. ago)
  render: rendered isolines (647ms. ago)
  store: lastModified (470ms. ago)
  render: rendered tileLayer (174ms. ago)
  render: rendered particles (34ms. ago)
  ",
  "sessionName": "gr-37967-23717-379667-88",
  "sessionCounter": 283,
  "lang": "el",
  "retina": true,
  "size": "360x640",
  "glParticles": false,
  "platform": "android",
  "browser": "Chrome",
  "bVer": "67.0",
  "os": "Android",
  "osVer": "7.1.1",
  "device": "mobile",
  "browserStr": "Chrome 67",
  "osStr": "Android 7.1.1",
  "errorID": "uncaught-typeerror-cannot-read-property-style-of-null-ca"
  }
  Error no: 3
  {
  "ts": "2018-06-27T15:45:40.757Z",
  "runningMs": 25506,
  "type": "error",
  "msg": "Uncaught TypeError: Cannot read property 'style' of null: Cannot read property 'style' of null",
  "line": 74,
  "col": 492,
  "url": "file:///android_asset/www/index.html#/menu?rain,2018-06-27-15,37.967,23.717,5,i:pressure",
  "script": "mobile.js",
  "ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; E5823 Build/32.4.A.1.54; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36",
  "ver": "14.17.1",
  "target": "mobile",
  "stack": "TypeError: Cannot read property 'style' of null
  at file:///android_asset/www/v14.17.1/mobile.js:74:492",
  "scriptLine": "mobilejs-74",
  "latestBcast": "bcast: pluginClosed layers (5993ms. ago)
  bcast: rqstOpen menu (4073ms. ago)
  bcast: urlChanged menu (4022ms. ago)
  bcast: pluginOpened menu (3939ms. ago)
  bcast: redrawFinished (2417ms. ago)
  ",
  "sessionName": "gr-37967-23717-379667-88",
  "sessionCounter": 283,
  "lang": "el",
  "retina": true,
  "size": "360x640",
  "glParticles": false,
  "platform": "android",
  "browser": "Chrome",
  "bVer": "67.0",
  "os": "Android",
  "osVer": "7.1.1",
  "device": "mobile",
  "browserStr": "Chrome 67",
  "osStr": "Android 7.1.1",
  "errorID": "uncaught-typeerror-cannot-read-property-style-of-null-ca"
  }
  How to report an issue

  1. Investigate the bug in detail
  2. Try different browsers, disable browser extensions, upgrade to the latest version of browser
  3. Windy runs best on Safari, Chrome or Firefox (latest version)
  4. Make screenshot of broken Windy app if aplicable (resize image to make file smaller please)
  5. Report issue here, into this forum together with copy of errors above and screenshot

Log in to reply
 

Windyty, S.E. - all rights reserved. Powered by excellent NodeBB
NodeBB & contributors, OSM & contributors, HERE maps
Terms and Conditions     Privacy Policy