ตำแหน่งที่ถูกต้อง มันอยู่ใกล้เคียงกันที่ อนุสาวรีย์ปูดำ https://www.windy.com/upload/5dcf6d9351f836001aae2944